มาตรฐานอาชีพ

       

       มาตรฐานอาชีพนี้จัดทำโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำหรับให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ ศึกษา ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินตามสาขาวิชาชีพ/สาขา/อาชีพ ที่สมัครเข้ารับการประเมิน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัยและภาษา

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ