ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ที่ตั้ง : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593

E-mail : cbkmutnb@gmail.com

Facebook : cbkmutnb

Location : https://goo.gl/maps/ETTQRrJUMMwbHhum9

 

วิธีการเดินทาง

รถบัส : สาย 32, 33, 64, 97, 117, 203, 543

MRT : สายสีม่วง : สถานีวงศ์สว่าง ทางออก 4 (บิ๊กซี วงศ์สว่าง) ต่อรถบัสสาย 97, 543

สายสีน้ำเงิน : สถานีบางโพ ทางออก 2A ต่อรถบัสสาย 32, 33, 64, 117

สายสีน้ำเงิน : สถานีบางอ้อ ทางออก 1 ต่อรถบัสสาย 203

รถตู้ : เซ็นทรัลลาดพร้าว-ท่าน้ำนนท์