โครงการ/อาชีพ ที่เปิดรับสมัคร

โครงการ/อาชีพ จำนวน การรับสมัคร วันประเมิน
 

1. ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 1 (ประเมินวิธีปกติ)

 

 

16 คน ปิดรับสมัครแล้ว

ปิดโครงการแล้ว

19 กุมภาพันธ์ 2566

26 กุมภาพันธ์ 2566

 

2. ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 1 (ประเมินวิธี RESK)

 

 

20 คน ปิดรับสมัครแล้ว

ปิดโครงการแล้ว

 

26 มีนาคม 2566
 

3. นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 (IT Business 6) รุ่นที่ 7 (ประเมินวิธี RESK)

 

30 คน ปิดรับสมัครแล้ว 27 มีนาคม 2566
4. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 รุ่นที่ 40 (ประเมินวิธีปกติ)

 

60 คน

ปิดรับสมัครแล้ว

ปิดโครงการแล้ว

12 กุมภาพันธ์ 2566
5. นักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 รุ่นที่ 4 (ประเมินวิธีปกติ)

 

40 คน ปิดรับสมัครแล้ว

ปิดโครงการแล้ว

25 กุมภาพันธ์ 2566
6. สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 4 และ ระดับ 5 (ประเมินวิธี RESK)

 

30 คน ปิดรับสมัครแล้ว

ปิดโครงการแล้ว

16-17, 20 มีนาคม 2566
 

7. นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 (IT Business 6) รุ่นที่ 8 (ประเมินวิธี RESK)

 

50 คน ปิดรับสมัครแล้ว 30-31 พฤษภาคม 2566
 

8. ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 2 (ประเมินวิธีปกติ)

 

 

30 คน ขยายการรับสมัครถึงวันที่

30 มิถุนายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566