โครงการ/อาชีพ ที่เปิดรับสมัคร

โครงการ/อาชีพ จำนวน การรับสมัคร วันประเมิน
 

1. ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 1 (ประเมินวิธีปกติ)

คลิกเพื่อสมัคร

 

9 คน ปิดรับสมัครแล้ว 19 กุมภาพันธ์ 2566
2. ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 2 (ประเมินวิธีปกติ)

คลิกเพื่อสมัคร

8 คน เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ 2566
 

3. ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 1 (ประเมินวิธี RESK)

คลิกเพื่อสมัคร

 

20 คน รับสมัครถึง

28 กุมภาพันธ์ 2566

5 – 10 มีนาคม 2566
 

4. นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 (IT Business 6) รุ่นที่ 7 (ประเมินวิธี RESK) คลิกเพื่อสมัคร

 

30 คน รับสมัครถึง

14 กุมภาพันธ์ 2566

19 – 25 มีนาคม 2566
5. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 รุ่นที่ 40 (ประเมินวิธีปกติ)

คลิกเพื่อสมัคร

60 คน

รับสมัครถึง

3 กุมภาพันธ์ 2566

12 กุมภาพันธ์ 2566
6. นักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 รุ่นที่ 4 (ประเมินวิธีปกติ)

คลิกเพื่อสมัคร

40 คน

รับสมัครถึง

14 กุมภาพันธ์ 2566

25 กุมภาพันธ์ 2566